Lo mien Trung - Bảng Kết quả Lô tô miền Trung - XSMT - SXMT

Miền Trung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4
Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Lô tô SXMT Thứ 3 ngày 03/10/2023

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 03/10/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 3 / Loto miền Trung
Đầu Quảng Nam Đắc Lắc
0 01; 08 07; 02
1 14; 16
2 26; 29 27
3 35; 34; 31 37; 39
4 41; 45 41
5 50; 53
6 66 61
7 70 74; 76
8 83; 82 88; 86; 86; 88; 82
9 99; 98 94

Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 02/10/2023

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 02/10/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung
Đầu Huế Phú Yên
0 06; 06 05; 02; 06; 06; 04
1 11; 10
2 29; 24; 27 20
3 33 39
4 46
5 58 53; 51; 53
6 67; 64
7 70; 76
8 83; 81 87
9 92; 93; 91 95; 94; 91; 97

Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 01/10/2023

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 01/10/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung
Đầu Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 01; 09 08; 09 08; 03; 05
1 18 11; 17
2 24; 29 28; 20; 21; 29 29; 21; 23
3 36; 39 38; 37 34; 35
4 43 45; 41 49; 44; 40; 42
5 58; 50; 51; 50; 59; 57 56; 59
6 69 61; 67
7 78 72; 78 73
8
9 95; 93 94; 94

Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 30/09/2023

XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 30/09/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 08; 02; 04 01; 08
1 18; 12; 16 18 14
2 26; 24 20; 29 20
3 36 34; 39; 36 34
4 40 43 43; 44
5 56 50
6 66; 67 62; 60 60; 68
7 79; 73; 73; 76 71 76; 72; 77
8 81 80; 80
9 99; 90; 99 91; 93; 93 95; 97

Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 29/09/2023

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 29/09/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 09; 06 07; 01; 02
1 14; 18 19
2 29; 28; 27 24; 21; 24; 26
3 37
4 46; 48 48
5 58 58; 57; 57; 53
6 65; 66 62
7 78 76
8 85
9 95; 94 92; 92

Dò vé số

Lịch mở thưởng