Soi Cầu Giải Đặc Biệt theo thứ Truyền Thống trước 04-10-2023

Soi cầu giải đặc biệt theo thứ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Thứ trong tuần
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 03/10/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 1 lần
   
02 4 lần
   
04 3 lần
05 1 lần
06 1 lần
07 1 lần
08 1 lần
09 5 lần
Đầu 1
10 1 lần
   
12 1 lần
   
14 2 lần
15 1 lần
   
17 1 lần
18 1 lần
19 4 lần
Đầu 2
20 2 lần
21 5 lần
   
   
24 1 lần
25 1 lần
26 1 lần
27 1 lần
   
   
Đầu 3
30 1 lần
31 1 lần
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 4
   
41 1 lần
42 1 lần
   
44 2 lần
   
   
   
   
49 2 lần
Đầu 5
50 1 lần
51 1 lần
52 1 lần
   
54 2 lần
   
   
   
   
59 2 lần
Đầu 6
   
61 1 lần
   
   
64 1 lần
   
   
   
   
69 1 lần
Đầu 7
70 1 lần
71 1 lần
   
   
74 1 lần
   
   
   
   
79 1 lần
Đầu 8
80 2 lần
81 2 lần
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 9
90 3 lần
91 4 lần
   
   
   
   
   
   
   
   
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Truyền Thống biên độ 3 ngày tính từ 03/10/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 02/10/2023
ĐB 80973
G1 56435
G2 74027 76063
G3 78709 89573 24399
09969 75199 84560
G4 5054 8832 4262 5291
G5 7274 7381 9109
3809 9002 4784
G6 450 400 279
G7 64 69 11 59
Lô tô
73 35 27 63 09 73 99
69 99 60 54 32 62 91
74 81 09 09 02 84 50
00 79 64 69 11 59
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 25/09/2023
ĐB 68779
G1 71548
G2 82470 84221
G3 03065 37527 36975
08761 59916 52871
G4 9605 6005 9627 8751
G5 2897 5156 0016
2707 3603 9705
G6 665 493 022
G7 83 14 68 77
Lô tô
79 48 70 21 65 27 75
61 16 71 05 05 27 51
97 56 16 07 03 05 65
93 22 83 14 68 77
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 18/09/2023
ĐB 43104
G1 28261
G2 94697 54948
G3 94817 46842 80937
93431 84038 68623
G4 9898 3566 9576 3523
G5 2967 8407 0472
8087 2142 0254
G6 564 906 826
G7 92 19 52 44
Lô tô
04 61 97 48 17 42 37
31 38 23 98 66 76 23
67 07 72 87 42 54 64
06 26 92 19 52 44
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 11/09/2023
ĐB 63768
G1 07404
G2 76409 96941
G3 36081 69640 53912
46658 14279 54968
G4 5802 8956 7809 3074
G5 0262 5994 3823
7323 3169 7052
G6 598 735 736
G7 93 87 75 00
Lô tô
68 04 09 41 81 40 12
58 79 68 02 56 09 74
62 94 23 23 69 52 98
35 36 93 87 75 00

Dò vé số

Lịch mở thưởng